Simpkins Honey & Hemp 150g I Britshop Simpkins Honey & Hemp 150g I Britshop – BritShop
Simpkins Honey & Hemp 150g

Simpkins Honey & Hemp 150g

$7.94 CAD
SKU:
790687002502
Barcode:
790687002502
Weight:
150 g

Simpkins Honey & Hemp 150g

𝐂𝐄𝐋𝐄𝐁𝐑𝐀𝐓𝐄  π–πˆπ“π‡ π‡πŽππ„π˜ & π‡π„πŒπ: Create a festive atmosphere at your holiday celebrations with Simpkins Honey & Hemp.

πˆππ†π‘π„πƒπˆπ„ππ“π’: Sugar, Glucose Syrup, Honey (6.5%), Citric Acid, Hemp (0.02%) THC FREE – none of the effects of cannabis are present. Suitable for Vegetarians.

π‡πˆπ†π‡-ππ”π€π‹πˆπ“π˜: We ensure the quality of the best natural ingredient of this product.

ππ‘π„πŒπˆπ”πŒ 𝐓𝐀𝐒𝐓𝐄: Natural ingredients make the product premium on taste.

πˆππƒπˆπ•πˆπƒπ”π€π‹π‹π˜ ππ€π‚πŠπ€π†π„πƒ: This will be an ideal treat for any time. Individually packaged.

𝐆𝐑𝐄𝐀𝐓 π†πˆπ…π“: This is Simpkins Honey & Hemp a great gift on any occasion.

[Sample] Blue Cotton Full Sleeve Casual Wear

Ryans Candy

12 Flavours Bears 245g

Flavors include Blue Raspberry, Grape, Mango, Pineapple, Green Apple, Strawberry, Lemon, Cherry, Watermelon, Orange, Lime, and Pink Grapefruit. Taste Challenge: Try and pick out all 12 flavors. Pro...

$3.49 CAD
[Sample] Blue Cotton Full Sleeve Casual Wear

BritShop

Alpen Original Muesli 1.1k

Alpen Original Muesli 1.1k Our muesli is packed with scrumptious, organic ingredients. We've mixed roasted almonds, hazelnuts, and juicy raisins with creamy rolled oats and toasted wheat flakes. Br...

$20.99 CAD
[Sample] Blue Cotton Full Sleeve Casual Wear

Ambrosia

Ambrosia Devon Custard 400g

Made in our Devon Creamery, using West Country milk, Ambrosia Devon Custard is available in Cans, Cartons and Pots. Also great for kids are Ambrosia Mini Pots, fortified with extra Calcium and Vita...

$4.99 CAD