Simpkins Honey & Hemp 150g I Britshop Simpkins Honey & Hemp 150g I Britshop – BritShop
Simpkins Honey & Hemp 150g

Simpkins Honey & Hemp 150g

$7.94 CAD
SKU:
790687002502
Barcode:
790687002502
Weight:
150 g

Simpkins Honey & Hemp 150g

𝐂𝐄𝐋𝐄𝐁𝐑𝐀𝐓𝐄  π–πˆπ“π‡ π‡πŽππ„π˜ & π‡π„πŒπ: Create a festive atmosphere at your holiday celebrations with Simpkins Honey & Hemp.

πˆππ†π‘π„πƒπˆπ„ππ“π’: Sugar, Glucose Syrup, Honey (6.5%), Citric Acid, Hemp (0.02%) THC FREE – none of the effects of cannabis are present. Suitable for Vegetarians.

π‡πˆπ†π‡-ππ”π€π‹πˆπ“π˜: We ensure the quality of the best natural ingredient of this product.

ππ‘π„πŒπˆπ”πŒ 𝐓𝐀𝐒𝐓𝐄: Natural ingredients make the product premium on taste.

πˆππƒπˆπ•πˆπƒπ”π€π‹π‹π˜ ππ€π‚πŠπ€π†π„πƒ: This will be an ideal treat for any time. Individually packaged.

𝐆𝐑𝐄𝐀𝐓 π†πˆπ…π“: This is Simpkins Honey & Hemp a great gift on any occasion.